2024. 06. 13. csütörtök
Anett, Antal
: 395 Ft   : 367 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

JETA 2017. – Öt projekttel pályázik Kalocsa

Illés György Cinó  |  2018. 02. 13., 15:03

Tavaly év végén, december 15-én tartották a Bem Apó Utcai Tagóvoda a JETA-forrásból megvalósult felújítás, energetikai korszerűsítés utáni átadóünnepségét, majd pár nappal később már ugyanazon alapítvány 2017-ben meghirdetett pályázati felhívásaira való pályázatok benyújtásáról határozott a testület. A dokumentációk összeállítása után január 29-ei ülésén véglegesítette, a javaslatok alapján részben módosította is a kalocsai képviselő-testület a projektterveket. Öt benyújtandó pályázatunk közül három építési beruházást céloz: két középület újulhat meg, továbbá egy utcával bővülhet városunk elektromos hálózata és közvilágítása, amennyiben kedvező elbírálásban részesülnek a beadott igények.

További két pályázat is benyújtásra kerül, ezek egyike a településrendezési eszközrendszernek a helyi beruházások megvalósítását megalapozó fejlesztését, valamint a projekteket megalapozó komplex tervezés támogatását, míg a másik az idei Paprikafesztivál megrendezésére igényel támogatást.

Az építési beruházásokat megalapozó pályázatok

  • egyike a Róna utcát vonná be a közvilágításba és elektromos hálózatba, és bővítené a Miskei út közvilágítását is, 
  • egy másik pályázat a még mindig Úttörőházként emlegetett Ifjúsági Ház felújítását célozza, 
  • egy harmadik a református parókia épületének felújításához igényel támogatást.

Ha kedvező elbírálásban részesülnek e pályázatok, jelentős önrészigénnyel is járhatnak– kivéve a parókia épületének felújítását, de erről később –, ezért nem is volt minden vita nélküli némelyiknek az elfogadása.

Nagy várakozással várja tehát Kalocsa a 2017. évi JETA-keretek felosztásáról szóló döntéseket, alig másfél hónappal a legutóbbi befejezett, javarészt JETA-finanszírozásban megvalósult óvoda-felújítás projektzáró ünnepsége után, amelyen az ovisok adtak műsort köszönetképpen.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Közvilágítás – 27 utcai lámpával bővülhetünk

A Róna utcai, illetve a Miskei út egy részén létesítendő közvilágítás fejlesztését célzó elképzelésekről már írtunk a Logomatic Kft. ingatlan-felajánlása- illetve annak a testület általi elfogadása kapcsán.
A közvilágítás-szakasz kiépítésének előkészítését már korábban is megkezdték, megelőző számítások is készültek, ám akkor nem mutatkozott pénzügyi lehetőség illetve pályázati forrás a megvalósításhoz.

A JETA 2017-ben megjelent pályázati felhívása lehetőséget nyújt a mintegy 36 millió forintosra becsült projekt megvalósítására, 80%-os támogatási aránnyal. Erre a „biztonságos életvitelt segítő beruházások” támogatására fenntartott keretből kerülhetne sor. A pályázat beadásáról elvi döntés is született még a december 19-ei testületi ülésen.

Az e hét hétfői testületi ülésen újra napirendre került a pályázat ügye, az előkészítő munkák után immár pontosított kalkulációkkal. Ezek szerint a mintegy 24,7 milliós összértékű beruházáshoz valamivel több mint 19,7 milliós támogatást igényel Kalocsa, amihez bő 4,9 milliós önrészt kellene biztosítania a pályázat kedvező elbírálása esetén.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A testületi ülésen Bálint József polgármester arról is szólt, hogy a Róna utcai fejlesztés egyben a város villamosításában is előrelépés, mivel a létesítendő hálózat külső fogyasztók rákötését is lehetővé teszi, amint a polgármester fogalmazott, „nem egy szál drótot húzunk ki”.
Azonban az előterjesztésben megadott műszaki tartalom figyelembevételével ez számunkra nem annyira egyértelmű.

Műszaki tartalom:

  • Betonalapos, pörgetett vasbeton oszlopok [„bármit is jelentsen az” – Szabó Balázs nyomán - A szerk.]
  • Összesen 27 db, az EMIKA kínálatából választott, AmiMoon20 típusú, LED fényforrású világítótestek
  • Táplálás: AYCWY-J 0,6/1 kV 4x25 nm közvilágítási földkábel [Nem ismételjük magunkat!]
  • Az új közvilágítási szakasz egyik része a meglévő közvilágítási rendszer folytatásaként épülne ki a Miskei út Liget utca kereszteződésében álló oszloptól a Róna utca torkolatáig, 16 lámpatesttel.
  • A másik szakasz a Róna utcában az Anda Present telephelyének bejáratáig vezetne, 11 lámpaoszloppal.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Megújulna a Hunyadi utcai református parókia

Szintén a tavalyi évzáró testületi ülésen határoztak a képviselők a Kalocsa-Fajsz Református Missziói Egyházközség kérelméről, amely szerint a beruházás nagyobb részét biztosító felekezet az önkormányzattól kérte a mintegy 37,5 millió forint összértékű felújításhoz rendelkezésére álló forrás pályázat útján történő kiegészítését. Erre szintén a JETA „Helyi értékek megőrzése” című pályázati felhívása kínált lehetőséget.

Az elvi döntés tavaly meg is született, azonban a pályázat előkészítése során a korábban tervezettnél kedvezőbb pályázati konstrukciót sikerült kialakítani, amely szerint a korábban tervezett 15,5 millió helyett csak 15 milliós pályázati forrás volna szükséges, a 22 milliós önerő erejéig pedig már ez év elején hozzáfognának a felújítás első üteméhez, amint az időjárás megengedi.
Így erre a kérdésre is visszatértek a január 29-ei testületi ülésen, mégpedig sürgősségi napirend keretében, tekintettel a január 31-ei határidőre.

Ez a félmillió forint különbség nem tűnik soknak, ám fontos technikai határt ér el, mivel így „pont elfér a léc alatt”, ugyanis az egyébként többnyire nem is kifejezetten alacsony önrészt igénylő JETA-pályázatok közül egy összességében 15 millió forintot meg nem haladó támogatási igényű projekt e tekintetben kedvezményben részesülhet, és 0%-os önrészigénnyel 100%-os intenzitású támogatást nyerhet.

Nagy falat az „Úttörőház”!

Ugyanebből a keretből igényel Kalocsa pályázati forrást az Ifjúsági Ház épületére. A patinás, maga nemében városunkban teljesen egyedi épület minden részlete felújításét kiált, ami egyben azt is jelenti, hogy igen jelentős költségekkel kell számolni.

Mivel a JETA pályázati kiírása legföljebb 90 millió forintos támogatás igénylését teszi lehetővé, s az még a szükséges 35%-os önrésszel együtt is „csak” 138,5 milliós projekt megvalósítását tenné lehetővé, s az a teljes felújításra nem elegendő, ezért a projekt előkészítése során azt több ütemre bontották.

Az ütemezésnél azt tartották szem előtt, hogy az első ütem lezárása után az épület eddigi funkciója szerint használható legyen. A második ütem megvalósulásával az épület eddigi funkcióját biztonságosabb, energiahatékonyabb, költségtakarékosabb és nagyobb komfortérzetet nyújtó módon láthatja majd el. Ez utóbbi munkákra a JETA 2018-as pályázati felhívása adhat lehetőséget, amennyiben a jelenlegivel azonos feltételekkel kerül kiírásra a pályázat.

Azonban már ez az első ütem is – ha zöld utat kap – önrészként közel ötvenmilliós saját forrás bevonását igényli, ami komoly tehertétel lehet a város költségvetésére nézve. Ez a kérdés szóba került a pályázat benyújtását elhatározó testületi ülésen is. Egy lehetséges megoldásként fölvetődött, hogy a tényleges költségek a kivitelezés áthúzódása miatt a következő évi költségvetésből is fedezhetők.

A döntést megelőzően a tisztázó kérdések közt – elismerve acél nemességét – Szabó Balázs is arra volt kíváncsi, hogy van-e esély a közeljövőben más, kedvezőbb támogatottsági intenzitású pályázat beadására ugyane célra, mivel a 35%-os önerőt sokallta. Erről azt is tudakolta, hogy miből tervezik előteremteni a nagy summát kitevő önrészt.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Egy lehetséges forrásként az RHK (Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit) Kft.-hoz köthető, a TEIT-en keresztül elérhető forrásokat jelölte meg. Ezekről Molnár Gábor pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az innen elérhető források már beépültek a 2018. költségvetésbe a tavalyi bontásnak megfelelően, a különböző pályázatok támogatási összegével nem fedezett finanszírozási igényének fedezeteként, amit a TEIT felelős titkársági csoportvezetőjével egyeztettek.
Amennyiben ezek a projektek is nyernek, akkor ahhoz meg kell teremteni az önrészigény fedezett, azonban a műszaki osztályvezetővel, Boromisza Viktorral folytatott egyezetések szerint e projektek esetében mód lesz a forrásigény több költségvetési évre történő elosztására is. Ennek figyelembevételével az osztályvezető úgy vélte, hogy az önrész fedezete biztosítható lesz a következő évek költségvetéséből.

Ennél kézzelfoghatóbb biztosítékot remélt Szabó, aki hiányolta az alternatív pályázatról szóló kérdésére adott választ.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Erre Bálint József azt mondta, hogy pillanatnyilag más pályázati lehetőség nincs, ez van, erről kell dönteni. A műszaki osztályvezető pedig arról szólt, hogy az egyeztetések szerint idén áprilisra várhatóak döntések e pályázatok elbírálásával kapcsolatban, majd szerződést kell kötni, a szükséges tervdokumentációkat el kell készíteni, közbeszerzési eljárást lefolytatni, ami azt jelenti, hogy ez az év a projekt előkészítésével telik el. Így várhatóan

A KIVITELI KÖLTSÉGEK ZÖME, HA NEM TELJES EGÉSZE A 2019-ES KÖLTSÉGVETÉST TERHELI.

Az erre az évre eső projekt-előkészítési feladatokat összesítve, az összes pályázatot nyertesnek feltételezve a 2018-as évben mindössze mintegy 17-18 milliós összköltséggel, a pályázatból elszámolható, illetve önrésztámogatásból fedezhető részt levonva akár tízmillió alá csökkenő tényleges önrészigénnyel kell számolni erre az évre a JETA-pályázatok önrészeinek vonatkozásában, Boromisza kalkulációja szerint.

Szabó Balázs úgy összegezte az elhangzottakat, hogy e szerint 2019-ben mintegy 40 millió forintot kell majd előteremteni ennek a projektnek az önrészfedezetére.

A forrás előteremtésével kapcsolatban a polgármester azonban optimista hangon szólt, majd a testület is – a pénzügyi bizottság támogatása mellett – a jelenlévők egyhangú többségének igen szavazatával adott zöld utat a pályázat beadásának.


Az oldal támogatója a Hufbau-Akker szaküzlet. További akciós termékekért ide kattints!

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 06. 10., 13:24
A nagy érdeklődésre tekintettel két eredetileg nem hirdetett, délutáni turnus is indul Kovács László kalocsai Fazekas Alkotóházban. Még >>>
2024. 06. 08., 08:08
Kalocsán, június 10-én 6 órától 16-án 18 óráig felújítás miatt lezárják a közúti forgalom elől az 51. számú főút és a vasút kereszteződésében lévő Pataji úti átjárót. Még >>>
2024. 06. 08., 07:53
Hosszú ideje nem volt példa ekkora harcsatelepítésre a Dunán, 6 ezer szürkeharcsa kerül a folyamba. Még >>>
2024. 06. 07., 09:32
Egy polgárőr kiszúrta, a rendőrök felderítették: a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt kell felelnie egy 36 éves kalocsai és 28 éves bátyai lakosnak – közli a Police.hu. Még >>>
2024. 06. 05., 16:22
„Hogy nem tudtak volna közéjük dobni egy bombát!!!!” – Hogy kik közé? Ugye, nem ezen fog múlni az ilyen hozzászólás megítélése?! Még >>>
2024. 06. 05., 11:01
Avagy: kis hírünk a nagyvilágban... FRISSÍTVE! Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK