2018. 02. 26. hétfő
Edina
: 313 Ft   : 254 Ft Benzin: 364 Ft/l   Dízel: 368 Ft/l   Írjon nekünk

JETA 2017. – Öt projekttel pályázik Kalocsa

Illés György Cinó  |  2018. 02. 13., 15:03

Tavaly év végén, december 15-én tartották a Bem Apó Utcai Tagóvoda a JETA-forrásból megvalósult felújítás, energetikai korszerűsítés utáni átadóünnepségét, majd pár nappal később már ugyanazon alapítvány 2017-ben meghirdetett pályázati felhívásaira való pályázatok benyújtásáról határozott a testület. A dokumentációk összeállítása után január 29-ei ülésén véglegesítette, a javaslatok alapján részben módosította is a kalocsai képviselő-testület a projektterveket. Öt benyújtandó pályázatunk közül három építési beruházást céloz: két középület újulhat meg, továbbá egy utcával bővülhet városunk elektromos hálózata és közvilágítása, amennyiben kedvező elbírálásban részesülnek a beadott igények.

További két pályázat is benyújtásra kerül, ezek egyike a településrendezési eszközrendszernek a helyi beruházások megvalósítását megalapozó fejlesztését, valamint a projekteket megalapozó komplex tervezés támogatását, míg a másik az idei Paprikafesztivál megrendezésére igényel támogatást.

Az építési beruházásokat megalapozó pályázatok

  • egyike a Róna utcát vonná be a közvilágításba és elektromos hálózatba, és bővítené a Miskei út közvilágítását is, 
  • egy másik pályázat a még mindig Úttörőházként emlegetett Ifjúsági Ház felújítását célozza, 
  • egy harmadik a református parókia épületének felújításához igényel támogatást.

Ha kedvező elbírálásban részesülnek e pályázatok, jelentős önrészigénnyel is járhatnak– kivéve a parókia épületének felújítását, de erről később –, ezért nem is volt minden vita nélküli némelyiknek az elfogadása.

Nagy várakozással várja tehát Kalocsa a 2017. évi JETA-keretek felosztásáról szóló döntéseket, alig másfél hónappal a legutóbbi befejezett, javarészt JETA-finanszírozásban megvalósult óvoda-felújítás projektzáró ünnepsége után, amelyen az ovisok adtak műsort köszönetképpen.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Közvilágítás – 27 utcai lámpával bővülhetünk

A Róna utcai, illetve a Miskei út egy részén létesítendő közvilágítás fejlesztését célzó elképzelésekről már írtunk a Logomatic Kft. ingatlan-felajánlása- illetve annak a testület általi elfogadása kapcsán.
A közvilágítás-szakasz kiépítésének előkészítését már korábban is megkezdték, megelőző számítások is készültek, ám akkor nem mutatkozott pénzügyi lehetőség illetve pályázati forrás a megvalósításhoz.

A JETA 2017-ben megjelent pályázati felhívása lehetőséget nyújt a mintegy 36 millió forintosra becsült projekt megvalósítására, 80%-os támogatási aránnyal. Erre a „biztonságos életvitelt segítő beruházások” támogatására fenntartott keretből kerülhetne sor. A pályázat beadásáról elvi döntés is született még a december 19-ei testületi ülésen.

Az e hét hétfői testületi ülésen újra napirendre került a pályázat ügye, az előkészítő munkák után immár pontosított kalkulációkkal. Ezek szerint a mintegy 24,7 milliós összértékű beruházáshoz valamivel több mint 19,7 milliós támogatást igényel Kalocsa, amihez bő 4,9 milliós önrészt kellene biztosítania a pályázat kedvező elbírálása esetén.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A testületi ülésen Bálint József polgármester arról is szólt, hogy a Róna utcai fejlesztés egyben a város villamosításában is előrelépés, mivel a létesítendő hálózat külső fogyasztók rákötését is lehetővé teszi, amint a polgármester fogalmazott, „nem egy szál drótot húzunk ki”.
Azonban az előterjesztésben megadott műszaki tartalom figyelembevételével ez számunkra nem annyira egyértelmű.

Műszaki tartalom:

  • Betonalapos, pörgetett vasbeton oszlopok [„bármit is jelentsen az” – Szabó Balázs nyomán - A szerk.]
  • Összesen 27 db, az EMIKA kínálatából választott, AmiMoon20 típusú, LED fényforrású világítótestek
  • Táplálás: AYCWY-J 0,6/1 kV 4x25 nm közvilágítási földkábel [Nem ismételjük magunkat!]
  • Az új közvilágítási szakasz egyik része a meglévő közvilágítási rendszer folytatásaként épülne ki a Miskei út Liget utca kereszteződésében álló oszloptól a Róna utca torkolatáig, 16 lámpatesttel.
  • A másik szakasz a Róna utcában az Anda Present telephelyének bejáratáig vezetne, 11 lámpaoszloppal.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Megújulna a Hunyadi utcai református parókia

Szintén a tavalyi évzáró testületi ülésen határoztak a képviselők a Kalocsa-Fajsz Református Missziói Egyházközség kérelméről, amely szerint a beruházás nagyobb részét biztosító felekezet az önkormányzattól kérte a mintegy 37,5 millió forint összértékű felújításhoz rendelkezésére álló forrás pályázat útján történő kiegészítését. Erre szintén a JETA „Helyi értékek megőrzése” című pályázati felhívása kínált lehetőséget.

Az elvi döntés tavaly meg is született, azonban a pályázat előkészítése során a korábban tervezettnél kedvezőbb pályázati konstrukciót sikerült kialakítani, amely szerint a korábban tervezett 15,5 millió helyett csak 15 milliós pályázati forrás volna szükséges, a 22 milliós önerő erejéig pedig már ez év elején hozzáfognának a felújítás első üteméhez, amint az időjárás megengedi.
Így erre a kérdésre is visszatértek a január 29-ei testületi ülésen, mégpedig sürgősségi napirend keretében, tekintettel a január 31-ei határidőre.

Ez a félmillió forint különbség nem tűnik soknak, ám fontos technikai határt ér el, mivel így „pont elfér a léc alatt”, ugyanis az egyébként többnyire nem is kifejezetten alacsony önrészt igénylő JETA-pályázatok közül egy összességében 15 millió forintot meg nem haladó támogatási igényű projekt e tekintetben kedvezményben részesülhet, és 0%-os önrészigénnyel 100%-os intenzitású támogatást nyerhet.

Nagy falat az „Úttörőház”!

Ugyanebből a keretből igényel Kalocsa pályázati forrást az Ifjúsági Ház épületére. A patinás, maga nemében városunkban teljesen egyedi épület minden részlete felújításét kiált, ami egyben azt is jelenti, hogy igen jelentős költségekkel kell számolni.

Mivel a JETA pályázati kiírása legföljebb 90 millió forintos támogatás igénylését teszi lehetővé, s az még a szükséges 35%-os önrésszel együtt is „csak” 138,5 milliós projekt megvalósítását tenné lehetővé, s az a teljes felújításra nem elegendő, ezért a projekt előkészítése során azt több ütemre bontották.

Az ütemezésnél azt tartották szem előtt, hogy az első ütem lezárása után az épület eddigi funkciója szerint használható legyen. A második ütem megvalósulásával az épület eddigi funkcióját biztonságosabb, energiahatékonyabb, költségtakarékosabb és nagyobb komfortérzetet nyújtó módon láthatja majd el. Ez utóbbi munkákra a JETA 2018-as pályázati felhívása adhat lehetőséget, amennyiben a jelenlegivel azonos feltételekkel kerül kiírásra a pályázat.

Azonban már ez az első ütem is – ha zöld utat kap – önrészként közel ötvenmilliós saját forrás bevonását igényli, ami komoly tehertétel lehet a város költségvetésére nézve. Ez a kérdés szóba került a pályázat benyújtását elhatározó testületi ülésen is. Egy lehetséges megoldásként fölvetődött, hogy a tényleges költségek a kivitelezés áthúzódása miatt a következő évi költségvetésből is fedezhetők.

A döntést megelőzően a tisztázó kérdések közt – elismerve acél nemességét – Szabó Balázs is arra volt kíváncsi, hogy van-e esély a közeljövőben más, kedvezőbb támogatottsági intenzitású pályázat beadására ugyane célra, mivel a 35%-os önerőt sokallta. Erről azt is tudakolta, hogy miből tervezik előteremteni a nagy summát kitevő önrészt.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Egy lehetséges forrásként az RHK (Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit) Kft.-hoz köthető, a TEIT-en keresztül elérhető forrásokat jelölte meg. Ezekről Molnár Gábor pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az innen elérhető források már beépültek a 2018. költségvetésbe a tavalyi bontásnak megfelelően, a különböző pályázatok támogatási összegével nem fedezett finanszírozási igényének fedezeteként, amit a TEIT felelős titkársági csoportvezetőjével egyeztettek.
Amennyiben ezek a projektek is nyernek, akkor ahhoz meg kell teremteni az önrészigény fedezett, azonban a műszaki osztályvezetővel, Boromisza Viktorral folytatott egyezetések szerint e projektek esetében mód lesz a forrásigény több költségvetési évre történő elosztására is. Ennek figyelembevételével az osztályvezető úgy vélte, hogy az önrész fedezete biztosítható lesz a következő évek költségvetéséből.

Ennél kézzelfoghatóbb biztosítékot remélt Szabó, aki hiányolta az alternatív pályázatról szóló kérdésére adott választ.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Erre Bálint József azt mondta, hogy pillanatnyilag más pályázati lehetőség nincs, ez van, erről kell dönteni. A műszaki osztályvezető pedig arról szólt, hogy az egyeztetések szerint idén áprilisra várhatóak döntések e pályázatok elbírálásával kapcsolatban, majd szerződést kell kötni, a szükséges tervdokumentációkat el kell készíteni, közbeszerzési eljárást lefolytatni, ami azt jelenti, hogy ez az év a projekt előkészítésével telik el. Így várhatóan

A KIVITELI KÖLTSÉGEK ZÖME, HA NEM TELJES EGÉSZE A 2019-ES KÖLTSÉGVETÉST TERHELI.

Az erre az évre eső projekt-előkészítési feladatokat összesítve, az összes pályázatot nyertesnek feltételezve a 2018-as évben mindössze mintegy 17-18 milliós összköltséggel, a pályázatból elszámolható, illetve önrésztámogatásból fedezhető részt levonva akár tízmillió alá csökkenő tényleges önrészigénnyel kell számolni erre az évre a JETA-pályázatok önrészeinek vonatkozásában, Boromisza kalkulációja szerint.

Szabó Balázs úgy összegezte az elhangzottakat, hogy e szerint 2019-ben mintegy 40 millió forintot kell majd előteremteni ennek a projektnek az önrészfedezetére.

A forrás előteremtésével kapcsolatban a polgármester azonban optimista hangon szólt, majd a testület is – a pénzügyi bizottság támogatása mellett – a jelenlévők egyhangú többségének igen szavazatával adott zöld utat a pályázat beadásának.


Az oldal támogatója a Hufbau-Akker szaküzlet. További akciós termékekért ide kattints!

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

 legfrissebb videók

2018. 01. 02., 11:05
Az év utolsó napjára egyesek otthoni programmal, pezsgővel, tűzijátékkal készültek, míg mások házibuliban, vagy épp a környék szórakozóhelyeink várták az újévet. Tóth Dani vloggerünk a kamerája mellett a szilveszter éjszakát is a nyakába vette. Hogy milyen kalandokban volt része, az kiderül a Patron 8. részéből! Na ezt ne hagyd ki!!!
2017. 12. 13., 21:46
A Patron hetedik részéből többi közt kiderül, miért is jó megyei válogatott meccsre menni. Talán mert biztosan magyarok nyerik?! Na igen! Tóth Dani vloggerünk, ezúttal a Bács-Kiskun megyei csapattal csapatta, Pécsett. Végigkísérte a srácok küzdelmeit a győriekkel szemben, egészen a taktikától, a ráhangolódás különös ízével és a mulatós zenével átitatott öltözőn át, a pályán történtekig.
2017. 12. 08., 17:14
Az első hó megihlette vloggerünket, Tóth Danit, így arról forgatta a Patron című videósorozatunk legújabb kisfilmjét. Sétakocsikázás a behavazott Kalocsán, Meszesen, Szeliden. Ott a parton volt hely a pokrócnak, sőt, akadt látnivaló is: ponty kifogták a karácsonyi halászlének valót… Még egy kis határles, aztán egy ritmusváltással, hopp, Mikulások hada futkározik az Érsekkertben! Persze, Mikulásfutás! De hoppá! Az egyik mikulásról kiderült, hogy nem is igazi!

Még több friss hír

2018. 02. 23., 07:49
Angeli Gabriella már szimpátiatüntetés hőse is volt a tegnapi (csütörtöki) testületi ülés előtt a több pozíciójából való, várható eltávolítása miatt. Állítása szerint nem értesült a kiszorítására, az ő szavával „ellehetetlenítésére” előkészített döntésekről. Ez az állítás – tekintve, hogy a képviselő más tisztségei mellett a jogi bizottság elnöke (volt) – mindenképp elgondolkodtató.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2018. 02. 25., 14:06
Bárki, akinek nincs tüzelője elviheti a Démász által levágott gallyfákat, gallyakat. Még >>>
2018. 02. 25., 10:28
Már csak néhány nap áll rendelkezésére azoknak az autósoknak, akik az év végén váltottak biztosítót, azonban még nem fizették be annak első negyedéves díját Még >>>
2018. 02. 24., 15:02
Bufurc bácsi mai elbeszéléséhez egy saját alkotású, a történethez laza szálakkal kapcsolódó receptet is küldött, desszert gyanánt. Vagy előételnek. Főleg azoknak szánja csemegeként, akik minden tányér ételükről legalább egy képet– néha egész galériát – feltöltenek a virtuális térbe… Még >>>
2018. 02. 24., 11:20
Az extrém hideg miatt a bentlakásos szociális intézmények is megnyitják kapuikat a hajléktalanok előtt. Még >>>
2018. 02. 24., 10:23
Kiterjesztenék a mindennapos testmozgást. Az iskolák után most, az óvodákon lehet a sor Még >>>
2018. 02. 23., 16:31
Már nem lehet jegyeket kapni Enyed Ildikó Testről és lélekről című alkotása exkluzív New York-i vetítésére Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

SZÓLJON HOZZÁ

 Ágika
 2017-12-03 21:03:10
 1 De egy majom ez a Ferdinánd!

A Kossuth Lajos út 22. szám alatti, egykor egészségügyi, majd könyvtári célokat szolgáló épület korábbi értékesítési pályázata – „balekok” híján – meghiúsult. Most állítólag jelentkezett egy. Lehet vele versengeni, a pályázat nyilvános, de nagyon sietni kell majd! A kiírásáról szóló önkormányzati döntést megelőző vitában Angeli Gabriella újra a Fidesz-KDNP álláspontjára helyezkedett, Filvig Géza megtapsolta, Bálint József is örült neki, Bolvári Ferdinánd felszólalását pedig Simon Zoltán köszönte meg.

 MrSmith
 2018-01-15 08:47:27
 3 Az alabbi cikk margojara : "Spoiler: megnyertük a CLLD pályázatot! – Újabb cicaharc a Városházán Angeli és Kinyóné közt" Annyit beszel...

Év eleje óta tudott Bálint József polgármester a reneszánsz szobormásolatok elszállításának szándékáról, mégis meglepetésként érte, amikor a hónap elején érte jöttek. Angeli Gabriella és Simon Zoltán is kérdőre vonta a polgármestert, Angeli szerint jogilag lett volna keresnivalónk a szobrok itt tartásáért, Simon szerint hallgatásunk a másik felet is meglepte.

 MrSmith
 2017-12-15 15:33:52
 2 amit nem fizettek ki az a vagyonod? :)

Helyt kell-e állnia az önkormányzatnak a város gazdasági társaságának adósságaiért? Erre jogi kötelezettsége nincs. Vagy nyeljék le a beszállítók? Ez nem túl elegáns. Korábbi testületi ülésen több képviselő az adósság rendezését sürgette, erkölcsi okból és üzleti észszerűségből, a csütörtök délutáni ülésen azonban mégis ezzel ellentétes álláspontra helyezkedett dr. Bálint József polgármester.

  JETfly Magazin kiemelt hírei

Románia védelmi minisztere, Mihai Fifor a napokban számolt be arról, hogy meglévő 16 darabos F-16-os flottájukat kiegészítenék 4 példánnyal, a jövőbeli terv pedig további 36 Falcon beszerzése.
Oroszország ötödik generációs harci repülőgépe, a Szu-57-es egyike azon típusoknak, melyet repülős berkekben kiemelt figyelem övez: mikor áll hadrendbe, milyen fegyvereket hordoz majd, mikor kapja meg az új hajtóművet stb. mind-mind olyan kérdések, melyek naponta visszaköszönnek a repülős fórumokon.
2018. február 16-án került sor a norvég F-35-ös fékernyőrendszerének első helyi tesztjére, melynek a norvég Ørland légibázis adott otthont. A fékernyő nem "tartozéka" az F-35-ösnek, a gyártó a norvég fél kérésére integrálja a rendszert a saját példányaikon.
Orosz hírforrások a napokban számoltak be arról, hogy az Orosz Haditengerészet Szu-30SzM pilótái először gyakorolhatták a légi utántöltést, mutatjuk róla a nyilvánosságra hozott videót.