2022. 12. 09. péntek
Natália
: 414 Ft   : 395 Ft Benzin: 704.1 Ft/l   Dízel: 849.7 Ft/l   Írjon nekünk

Városi megemlékezés március idusán – Bálint József pártok fölötti együttműködést vár a kampány idején is

Illés György Cinó  |  2017. 03. 16., 21:10

Március 15-én 11 órai kezdettel tartották Kalocsa önkormányzatának hivatalos megemlékezését az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. A város hagyományai szerint az ünnepélyt a Negyvennyolcasok terén, a Batthyány-kormány szoborcsoportja mellett tartották meg élénk érdeklődés mellett, majd megkoszorúzták a ’48-as forradalmi kormány emlékművét.

A nemzeti hagyományok szerint az ünnepély – a kalocsai Liszt Ferenc AMI Fúvószenekara kíséretével – a Himnusz közös eléneklésével indult, és a Szózat hangjaival ért véget. A kettő közt a nebulósok műsora idézte föl a 168-169 éve történteket, majd egy énekes produkció következett alkalomhoz illő dalokkal, Bálint József polgármester ünnepi köszöntője után pedig a szoborcsoport megkoszorúzásával zárult a Madainé Szilágyi Anita konferálásával zajlott rendezvény, amelynek ideje alatt a Magyar Honvédség kecskeméti Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis küldöttei adtak díszőrséget.

Képgaléria megtekintése (65 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

Az 1848. március 15-én történteket, illetve a forradalmat követő szabadságharcot a kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI tanulóinak mintegy húszperces műsora idézte föl. A műsort az intézmény pedagógusai, Balogh Istvánné, Bartal József és Horváth Csaba állította össze és tanította be.

Bálint József a városért való összefogásra buzdított

A gyermekek műsora után dr. Bálint József, Kalocsa város polgármestere mondott ünnepi beszédet. A polgármester megidézte a forradalom és szabadságharc eseményeit, köztük kiemelt figyelmet fordítva a Kalocsán történtekre, illetve kalocsaiak részvételére a sorsfordító eseményekben, végül egy gondolat erejéig napi aktualitásokról is szólt.

Képgaléria megtekintése (65 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

A polgármester Petőfi-idézettel kezdte beszédét, majd elmondta:

március 15. a magyarságnak talán legrégebbi és legszebb ünnepe. Összekötődik a tavasszal a fiatalsággal, költészettel. Minden korban szerették, még a diktatúrák sem tudták elvágni azt az erős szálat, amely a magyarokhoz köti. Ez az az ünnep, amelyben közmegegyezés van, amelyet minden magyar ember megünnepel. – mondotta, majd a továbbiakban fölidézte „március 15. hőseinek, dicsőséges, de eltiport szabadságharcunknak az emlékét”. A jól ismert pesti események után kitért a városunkban akkoriban történtekre, a kalocsai népnek a forradalomban és szabadságharcban játszott szerepére is.

Képgaléria megtekintése (65 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek


Kalocsaiak a szabadságharcban, 1848 Kalocsán

Áprilisban itt is megalakult a nemzetőrség, amelynek 300 katonája részt vett a Délvidéken a szenttamási, majd a pákozdi csatában is. Júniusban az első népképviseleti választáson Szeles Lajost választották meg képviselőnek, akit a bukás után halálra, majd kegyelemből 15 évi várfogságra ítéltek – emlékezett a polgármester.

A polgármester külön fejezet erejéig emlékezett meg a kalocsai papság akkori szerepéről:
A forradalmi kormány természetes szövetségesre lelt a Kalocsai Főegyházmegyében, személyesen Nádasdy Ferenc érsekben is a déli irányból fenyegető, fölbujtogatott szerb nemzetiségiek elleni védekezés megszervezésében.

A főkáptalan és az érsek pénzzel, élelemmel támogatta a nemzetőrséget és honvédséget, miközben rossz közlekedési viszonyokra, ingerültségre veszedelmes viszonyokra és más kibúvókat keresve megtagadta több császári körlevél kihirdetését. A papság egy része beszédekkel buzdított, tábori lelkésznek, nemzetőrnek, honvédnek állt.

’49 januárjára rövid időre császári megszállás alá került a város, de már februárban megszervezték a sárközi mozgó nemzetőrséget Ács Károly irányítása alatt. A lelkes önkéntesek Foktőnél három ágyú segítségével megfordították a bajára tartó császári hajót. A gimnáziumban katonai kórházat létesítettek, amelynek vezetője az intézmény piarista igazgatója lett. Sörös Imre érseki könyvtáros forradalmi prédikációt tartott, amiért a bukás után 10 év várbörtönre ítélték. A császári csapatok végül bevették Kalocsát és a városra 20.000 forint hadisarcot vetettek ki.
A megtorlás nem törte meg a népet

Bálint József fölidézte Haynau rémuralmát, amikor több mint 100 halálos ítéletet szabtak ki és hajtottak végre megtorlásul a szabadságharc résztvevőire, és több százan kerültek hosszú börtönbüntetésre. A polgármester megemlékezett az „Aradi 13” október 6-ai mártíromságáról, valamint a Pesten kivégzett Batthyány Lajos grófról.

Minden büntetés és megaláztatás ellenére a magyarok titokban emlékeztek a forradalom és szabadságharc dicsőséges napjaira, óvták és vigyázták az elrejtett zászlókat egyenruhákat, Kossuth-bankókat A szónok idézte a jól ismert, akkoriban egymás közt, szűk körben gyakran fölcsendült nótát:

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a Haza! A SZABADSÁGHARC VÉGÜL ELBUKOTT, DE A FORRADALOM NEM: A TÖRTÉNELEM KEREKÉT NEM LEHETETT TELJESEN VISSZAFORGATNI. A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁST ELŐÍRÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYBEN MARADT ÉS SZŰK KÉT ÉVTIZED MÚLVA, A 1867. ÉVI KEGYEZÉSSEL MEGSZŰNT AZ ELNYOMÁS IS, MEGTEREMTVE A LEHETŐSÉGET, HOGY HAZÁNK IS ELINDULJON A FEJLŐDÉS ÚTJÁN.

Képgaléria megtekintése (65 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

Végül Bálint József az egybegyűlteknek ünnepi jókívánságait tolmácsolta, majd azt kérte politikustársaitól, hogy a közelgő választási kampány során a pártok és a jelöltek a város érdekeit képviseljék, a választói akaratnak megfelelően, hogy a közös kérdésekben összefogással tudjanak együtt dolgozni. Mint mondta:

Lehetnek köztünk ideológiai, vallási vagy más különbségek, de mindannyian magyarok vagyunk! Dolgozzunk hazánkért, városunkért, Kalocsáért és a családunkért! „A költő visszatér”

A továbbiakban ezzel a címmel hallhatott az ünneplő sokaság egy zenés összeállítást. Ennek keretében a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár munkatársai, Szűcs Beáta, Fekete István és Miskoltzy György előadásában hangzottak el az alkalomhoz illő magyar slágerek, a hangszórókból felvételről fölcsendülő kíséretre.

Végül a megjelent az önkormányzat, valamint a városi szervek, intézmények, szervezetek, az itt tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok képviselete helyezte el a megemlékezés és kegyelet koszorúit az első felelős, magyar kormány szoborcsoportjának lábazatán.

Figyelemreméltó részlet, hogy több szervezet is magas szinten képviseltette magát városunkban, így a Fidesz delegációját Font Sándor országgyűlési képviselő, a Jobbik koszorúzó küldöttségét pedig Suhajda Krisztián, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés képviselője vezette.

Koszorúzás

A 1848-as emlékmű lábazatán koszorút helyezett el
Kalocsa Város Önkormányzata nevében dr. Bálint József polgármester, Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester, valamint dr. Kiss Csaba jegyző;

Képgaléria megtekintése (65 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

Kalocsa-Kecskeméti Fegyházmegye nevében Fülöp Ernő apát-kanonok, érseki irodaigazgató, valamint dr. Mészáros István c. prépost, templomigazgató és a Kalocsai Református Egyház képviselete, majd koszorúikkal a város más szervezeteinek delegációi járultak a szoborcsoporthoz, hogy leróják kegyeletüket. Így sorra megkoszorúzta az emlékművet

Képgaléria megtekintése (65 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala nevében dr. Bedics Andrea járási hivatalvezető, valamint dr. Simon Zoltán járási hivatalvezető helyettes és a
a Bajai Tankerületi Központ küldöttsége;

a város oktatási és nevelési intézményeinek küldöttei, így a Dózsa György és a Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, valamint a Tomori Pál Főiskola;

a fegyveres és rendvédelmi szervek, így a Kalocsai Fegyház és Börtön, Kalocsa Városi Rendőrkapitányság, valamint a Kalocsa Városi Tűzoltó-parancsnokság;

Képgaléria megtekintése (65 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

a helyi hagyományőrző szervezetek, így egyrészről a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, a Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület, a Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre, a Honvéd és Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesülete és a 24. Harckocsiezred Baráti Kör Egyesület,
másrészről a Történelmi Vitézi Rend, az 1956 Magyar Nemzetőrség, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, valamint a Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetség;

a városunkban működő politikai pártok és szervezetek, így a Demokratikus Koalíció Párt, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kalocsai Szervezete, a Jobbik Kalocsai Ifjúsági Tagozata és Kalocsai Alapszervezete, a Kalocsa Jövőjéért Egyesület, a Kereszténydemokrata Néppárt Kalocsai Szervezete és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, valamint a Magyar Szocialista Párt Kalocsa Szervezete;

Képgaléria megtekintése (65 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

a kisebbségi önkormányzatok, így a Kalocsai Horvát Önkormányzat, a Kalocsai Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat;

végül a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft., a Kalocsai Szent Kereszt Kórház, a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár, Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ, Kalocsa Város Polgárőrség, a Magyar Vöröskereszt Kalocsa Városi Szervezete és a Viski Károly Múzeum képviselete.

Képgaléria megtekintése (65 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

„húsz akó bor a népnek kiereszteni elhatároztatott”

A koszorúzás után – tovább éltetve a város hagyományait – a ’48-as városvezetés kései utódainak meghívására a sétálóutcába vonult az ünnepi sokaság, hogy ott borral koccintson a forradalom dicsőségére és az áldozatok mártíromságára emlékezve, beteljesítve a kalocsai városi tanács 1848. április 22-én kelt rendeletét, amely szerint

(…) miután az Úrbéri Törvények megszüntetése ország gyűlésileg kihirdetetett volna, ennek emlékezetére, ünnepélyesen, nyilván az utczán, állásokról, négy helen, húsz akó [mintegy tíz hektoliter] bor a népnek kiereszteni elhatároztatott

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 12. 08., 16:37
Perecet vont ki a forgalomból a Rossmann idegen anyag miatt! Még >>>
2022. 12. 08., 14:15
Novemberben 22,5 százalékkal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest! Még >>>
2022. 12. 08., 09:40
Volt ahol csak rongáltak, de nem loptak semmit, ugyanis a kórház egyik üvegajtaját törték be, a kár 100.000 forintra rúgott. Az egyik szórakozóhelyre is besurrantak, innen hangfalakat vittek el. Még >>>
2022. 12. 08., 09:17
Idén Dr. Meszlényi Rózsa, a Tomori Pál Főiskola alapító rektora kapta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2022-es Év Vállalkozója díját. Még >>>
2022. 12. 08., 08:28
A kormány 95 százalékos extraprofitadót vetett ki a Molra, az erről szóló rendeletmódosítás szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben. Még >>>
2022. 12. 08., 08:10
A nyolcadik játéknaphoz érkeztünk, lássuk a feladványt! Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK