2018. 03. 23. péntek
Emőke
: 312 Ft   : 253 Ft Benzin: 356 Ft/l   Dízel: 363 Ft/l   Írjon nekünk

Mindent a Menzáról – Mi lesz ez után?

Illés György Cinó  |  2017. 11. 09., 16:41

Kalocsának éveken át meghatározó cége volt a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Menza Kft., hiszen mintegy négy éven keresztül ez a gazdasági társaság látta el a város közétkeztetési feladatait. A cég folyamatosan veszteséget termelt, részben egyes közfeladatok alulfinanszírozottsága, részben a sikertelen piaci szerepvállalás, veszteséges önként vállalt feladatok miatt. A többszöri feltőkésítés dacára a cég adósságai folyamatosan újratermelődtek, és a legutóbbi testületi ülésen a képviselők elegendő többsége kimondta az áment a társaság jogutód nélküli megszüntetésére, azzal, hogy a végelszámolás megindításáról határozott. A cég vagyona nem lesz elegendő a követelések ellentételezésére, ezért felszámolásba fog átváltani. Amíg ez meg nem történik, a Kft. működhet, a feladatait januártól adja át. De ki főz majd a Menza eddigi ellátottjaira? Mi lesz a dolgozókkal? Hogyan alakul a konyhák sorsa? Mi lesz a Kft. tartozásaival? – e súlyos kérdésekre az utóbbi két testületi ülés anyagából és korábbi információinkból merítve kerestük a válaszokat.

Azt, hogy a cég sorsa meg van pecsételve már jó ideje tudni lehetett. Az előjelek közt a többszöri, több tízmilliós tőkepótlások és az ennek ellenére újraképződő veszteségek, illetve újratermelődő adósságok mellett említhetjük a kórházi étkeztetés átszervezését a bajai kórház konyhája számára, valamint a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény létrehozását a város gyermek-közétkeztetésének ellátására.

Augusztus végén egyhangú szavazattal úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem finanszírozza tovább a Kft. veszteségeit, az újrakeletkezett feltőkésítési igénynek az önkormányzat nem tesz eleget, amivel az így, vagy úgy történő megszüntetéshez vezető kényszerpályára állították a társaság ügyét.

A képviselők mindezek ellenére első nekifutásra mégsem szavazták meg kellő többséggel a társaság végelszámolásának megindítására vonatkozó javaslatot.

Ezt akkor dr. Bálint József polgármester kissé indulatosan azzal kommentálta, hogy „az önkormányzat ezzel a törtvénytelenség útjára lépett”

A POLGÁRMESTER KIJELENTETTE, HOGY NEM HOZZA VISSZA A TESTÜLET ELÉ A KÉRDÉST A TÖRVÉNYES HATÁRIDŐIG, AZAZ A MÚLT HÓNAP VÉGÉIG.

Később azonban meggondolhatta magát, mert az utolsó pillanatban mégis újból beterjesztette javaslatát, lényegében változatlan formában.

Ekkor – hosszas vita után – megszavazta a testület a végelszámolás megindítására, a végelszámoló megbízására vonatkozó határozatot. E szerint

A VÉGESZÁMOLÁST NOVEMBER HÓ 1. NAPJÁVAL KEZDHETI MEG AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁVAL MEGBÍZOTT HARTKONTÍR KFT., AMELY EZT A FELADATOT 300.000 FORINT EGYSZERI DÍJAZÁSÉRT VÁLLALTA EL.

A végelszámolás idején a társaság még működhet, addig viszont meg kell szervezni a még nála maradt feladatok más formában történő ellátását, és a Kft. által használt infrastruktúra hasznosításáról is gondoskodni kell.

Mi lesz a konyhákkal?

Simon Zoltán képviselőnek a Klub és a Dózsa konyháinak hasznosítására a vonatkozó, a korábbi testületi ülésen föltett kérdésére adott válaszból kiderült: a Tiszti Klub konyhájára szükség van, mivel onnan és a Jókai utcai konyhából kerül majd ellátásra a gyermek, illetve a szociális és felnőtt étkeztetés.

ÍGY A KLUB ÉTTEREM KONYHÁJÁT A MEGLÉVŐ KAPACITÁSIGÉNY MIATT NEM HIRDETHETIK MEG KÜLSŐ VÁLLALKOZÓ FELÉ HASZNOSÍTÁSRA. A KONYHA MEGFELELŐSÉGÉRŐL AZ ILLETÉKES HATÓSÁGTÓL MÁR KÉRTEK ELŐZETES VÉLEMÉNYT IS, AMELY SZERINT A KONYHA JELENLEGI FORMÁJÁBAN ALKALMAS A NEKI SZÁNT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.

A Dózsa konyhája azonban főzőkonyhaként nem tudná teljesíteni a hatósági előírásokat, így költséges fejlesztések válnának szükségszerűvé, a Jókai utcai konyha esetében korábban történtekhez hasonlóan. Ennek elkerülésére ez az egység tálalókonyhaként üzemelhet tovább, amire jelenlegi formájában is megfelel, s szükség is van rá a kollégium ellátása végett.

A Szociális Otthont is a közétkeztetési intézmény látja el a jövőben, az említett két konyha kapacitásába ez belefér, amit már ellenőriztek is a polgármester által Simon Zoltánnak adott válasz szerint.

Mi lesz a dolgozókkal?

Bálint József azt is hangsúlyozta, hogy

A MENZÁNÁL DOLGOZÓ KONYHAI SZEMÉLYZET ÁTVÉTELRE KERÜL AZ INTÉZMÉNYBE.

A polgármester hozzátette, hogy erről már megkérdezték a dolgozókat is, akik kivétel nélkül folytatni szeretnék a munkát az új körülmények közt, amelyekkel kapcsolatban Bálint József rámutatott, hogy közalkalmazotti státuszba, ezáltal a jelenleginél jobb, védettebb munkavállalói helyzetbe kerülnek.

Mindezt azzal árnyalta, hogy a szabadságolások megoldhatósága érdekében a Kft. háromfős személyzeti többlettel dolgozik. Ez a három fő határozott időre szóló szerződéssel dolgozik, így

AMENNYIBEN AZ ÚJ KERETEK KÖZT NEM LESZ SZÜKSÉG A SZERZŐDÉSES DOLGOZÓK MUNKÁJÁRA, AKKOR NEKIK MEGSZŰNIK MAJD A SZERZŐDÉSÜK, DE A KILENC KINEVEZETT DOLGOZÓ MARAD.

Ők főznek majd a Szociális Otthonra, amit már 365 napon keresztül végeztek megfelelően – hiszen eme intézmény jellegéből fakadóan mindennapos ellátást igényel, ami minden naptári napon ötszöri étkeztetést jelent.

A SZOCIÁLIS OTTHON ELLÁTÁSÁNAK SPECIÁLIS FELADATA TEHÁT AZ AZT EDDIG IS ELLÁTÓ KOLLEKTÍVÁNÁL ÉS HELYSZÍNEN MARAD, ÍGY A FOLYAMATOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS MIATTI TÖBBLETTEHER A KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY TÖBBI DOLGOZÓJÁT NEM ÉRINTI.

A dolgozók közalkalmazotti állományba vételét Török Ferenc képviselő azzal véleményezte, hogyAMELLETT, HOGY A KÖZALKALMAZOTT STÁTUSZ VÉDETTSÉGET JELENT A DOLGOZÓKNAK, EGYBEN AZT IS JELENTI HOGY ESETLEG TÖBBE IS KERÜLNEK MAJD, ADOTT ESETBEN KEVÉSBÉ LEHET KÖVETELMÉNYEKET TÁMASZTANI VELÜK SZEMBEN.

Ezért Török Ferenc úgy vélte, hogy ez a megoldás drágább lesz A Kft keretei közt történt feladatellátásnál, és kíváncsiságának – burkoltan kételyének – adott hangot azzal kapcsolatban, hogy

MIKÉNT LESZ EGY JÓL MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYÜNK AZ ADOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZT?

Filvig Géza is a további működéssel kapcsolatos aggályait hangoztatva szólt hozzá a témához. Filvig értelmezése szerint a Kft. megszűnése utáni helyzetben semmilyen telephelyet nem ad le a Menza Kft., létrehoztak egy intézményt, minden dolgozót átvettek, és ugyanazokat a feladatokat látják el.

Ezért azt kérdezte a képviselő:

A cégnév-módosításon kívül milyen változásra számít polgármester úr? Mennyivel lesz jobb?
Meglátjuk...

Végelszámolási menetrend

A Kft. megszüntetését célzó jogi eljárás várható menetét a polgármester az alábbiak szerint ismertette:

A VÉGELSZÁMOLÓ A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN FÖLMÉRI A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉT, ÉS AMENNYIBEN A MEGLÉVŐ VAGYON NEM FEDEZI A VELE SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELÉSEKET, AKKOR AZ ELJÁRÁST FELSZÁMOLÁSBA FORDÍTJA MAJD ÁT – NEM TITOK, HOGY EZ A REÁLISAN VÁRHATÓ FORGATÓKÖNYV.

A végelszámolás idején a cég teljes joggal működhet, számlát bocsáthat ki, ezzel „csökkentheti veszteségeit” így az idei évben még a Kft. látja el a jelenlegi feladatait.

A VÁLTÁS JÖVŐ ÉV JANUÁR ELSEJÉTŐL LESZ ESEDÉKES.

Ez a mindennapi gyakorlatban történő, esetleg nem is szembeötlő változások mellett a közétkeztetés finanszírozásában is jelentős újdonságot hoz, hiszen innentől kezdve az önkormányzati költségvetésben kell biztosítani a működés forrásait.

Mostantól Kft. helyett intézmény termelheti a veszteséget?

Az borítékolható, hogy ez folyamatos dotálást jelent az önkormányzat részéről, hiszen – a polgármester által kiragadott példaként ismertetett adat szerint –

EGY ADAG ÉTEL ELKÉSZÍTÉSE 650 FORINTBA KERÜL, MÍG A SZOCIÁLIS OTTHON A TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA CSAK 300 FORINTOT FIZET ÉRTE.

Indoklása szerint azért nem a piaci kiszervezést javasolta a polgármester, mert úgy megszűnne az önkormányzat ellenőrzési jogköre, ugyanakkor a kalocsai étkeztetési vendéglátás kapacitáshiánya miatt – amelyre mint a lehetséges piaci rések egyikére dr. Filvig Géza képviselő is figyelmeztetett – a jelenlegi vállalkozások nem is tudnák átvállalni az ellátást, különösen a reggeli, esti, illetve a két nap közbeni étkezést illetően.

Időhúzásért nincs taps

A jogi bizottság dr. Angeli Gabriella által ismertetett álláspontja szerint

IDŐT LEHETETT VOLNA AZZAL NYERNI, HOGY HA A JAVASLATBAN FOGLALT DÖNTÉST NEM HOZTÁK VOLNA MEG, HANEM MEGVÁRTÁK VOLNA, HOGY A CÉGBÍRÓSÁG INDÍTVÁNYOZZA A HELYZET RENDEZÉSÉT, VAGY VALAMELY HITELEZŐ INDÍTSA MEG A FELSZÁMOLÁST.

Az így nyert időben a cég – immár több ólomnehezékétől megtisztítva – tovább tudná mérsékelni a fedezetlen követeléseket. Angeli később hozzáfűzte, a törvényes határidőig is maradt tíz nap, hogy addig megvitassák az esetleges alternatív javaslatokat.

A képviselőnek a törvényesség határán – fél lábbal átlógva – egyensúlyozó megoldás melletti érvelését a polgármester egy magáncég esetében talán elfogadhatónak tartaná, bár az százezertől tízmillióig terjedhető bírság elszenvedésének lehetőségét is jelentené, de egy önkormányzati cégnél ez a mulasztásos törvénysértés nem megengedhető. Ezért óvva intette a képviselőket, hogy letérjenek a törvényes útról – ennek ellenére majdnem ez lett a végkifejlet, hiszen, mint emlékezetes, ekkor még nem kapott kellő támogatást a javaslat. Így

ANGELI, A JOGI BIZOTTSÁG ÉS A TESTÜLET IS KAPOTT MÉG EGY BŐ HETET, AMI ALATT AZONBAN NEM TÖRTÉNT CSODA.

Arról, hogy milyen okok vezettek a Menza Kft. történetének e szomorú végkifejletéig, holnapi cikkünkben olvashatnak bővebben. És végül, de nem utolsósorban:

MI LESZ A BESZÁLLÍTÓI TATOZÁSOKKAL?

– cikksorozatunk harmadik részében ezt a gazdaságjogi értelemben egyszerű, mégis különböző képviselők és a polgármester által különféleképp megítélt kérdést járjuk körbe a hétvégén.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

 legfrissebb videók

2018. 03. 03., 09:11
Ez idő tájt, a télutón zajlanak a térség borversenyei. Ennek kapcsán, Patron című sorozatunk új epizódjában Tóth Dani a környékbeli szőlőszüretektől a borkészítés fortélyain át a borbírálat szakzsargonjáig ad ízelítőt három település, Dunapataj, Szakmár és Hajós élő szőlész-borász hagyományiból. A filmen látható borbíráknak azt üzenjük, a poharat nem kell kidobni! Jó lesz még, ha másnak nem, gyertyatartónak! Daninak pedig a rohadt káposzta „ülte meg a gyomrát”.
2018. 01. 02., 11:05
Az év utolsó napjára egyesek otthoni programmal, pezsgővel, tűzijátékkal készültek, míg mások házibuliban, vagy épp a környék szórakozóhelyeink várták az újévet. Tóth Dani vloggerünk a kamerája mellett a szilveszter éjszakát is a nyakába vette. Hogy milyen kalandokban volt része, az kiderül a Patron 8. részéből! Na ezt ne hagyd ki!!!
2017. 12. 13., 21:46
A Patron hetedik részéből többi közt kiderül, miért is jó megyei válogatott meccsre menni. Talán mert biztosan magyarok nyerik?! Na igen! Tóth Dani vloggerünk, ezúttal a Bács-Kiskun megyei csapattal csapatta, Pécsett. Végigkísérte a srácok küzdelmeit a győriekkel szemben, egészen a taktikától, a ráhangolódás különös ízével és a mulatós zenével átitatott öltözőn át, a pályán történtekig.

Még több friss hír

2018. 03. 21., 10:01
Az ezredfordulón már a tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Vatai László országos serdülő kötöttfogású egyéni birkózóversenyt Kalocsán, a hajdani kiváló birkózó, edző, az FTC örökös bajnoka emlékének adózva, aki a római olimpiáról egy sajnálatos „buli-focimeccs” során szerzett sérülése miatt maradt le, pedig már a formaruháját is átvette.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2018. 03. 22., 17:49
Életmentő tetoválás cukorbetegeknek, ingyen. Három nap alatt országos mozgalommá nőtte ki magát a magyar tetoválóművész kezdeményezése Még >>>
2018. 03. 22., 16:47
Az Óbecsei Gimnázium vendégei voltak a Szent István Gimnázium diákjai és tanárai. Még >>>
2018. 03. 22., 15:58
Áprilistól tilos a fecskék fészkeinek leverése, ezt még a ház átalakítása, szigetelése vagy festése sem indokolhatja Még >>>
2018. 03. 22., 08:32
Tudományos szenzáció kellett ahhoz, hogy megtudjuk, mi, laikusok, hogy a jég tök másmilyen is lehet, mint amilyennek ismerjük. Pedig a tudományos szempontból műveltebbek már tudhatták, hogy a világűrben van ilyen, ám most kiderült: a Földön is lehetséges! Még >>>
2018. 03. 21., 17:13
Szekeres Erzsébet „Gyümölcsoltó Boldogasszony” című kiállítását Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek nyitja meg Virágvasárnap 15:00 órai kezdettel Még >>>
2018. 03. 21., 10:57
Sorsdöntő választásra készülünk – jelentette ki egy solti kampányrendezvényen Szájer József, aki prófétához méltó szakállával okozott meglepetést az Európa parlamenti munkáját naprakészen nem követő hallgatóságnak. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

SZÓLJON HOZZÁ

 Ágika
 2018-02-28 14:44:47
 1 Ezek képtelenek építeni valamit. Csak rombolni tudnak. :(

A város két maradék Kft.-je közül a Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetőjét vonták be a hivatali munkatársak mellett a két cég összevonásának előkészítésbe, a másik gazdasági társaság, a Parkgondozó Kft. ügyvezetője már korábban tanulmányt tett erről az asztalra. A mostani előkészületek többnyire alátámasztották Loibl korábbi számításait, így a két Kft. egyesítésével közel húszmillió forint lesz megtakarítható.

 Kovács István
 2018-02-28 15:26:28
 1 "Angelinek az ÖKO Pont irodában fönntartott állásából, a jogi bizottság éléről, sőt tagjai közül, illetve a közbeszerzési bizottságból va...

Fideszes ukáz helyett baloldali nyomás és saját hintapolitikája miatt fogyhatott el a levegő Angeli Gabriella körül, akinek személye a jelek szerint megosztja a parlamenti választásokon őt jelölő párt tagságát is. Bálint szerint több rendben hivatali titkot sértett a képviselő asszony, akit képviselői esküjével is szembesített hétfő délelőtt tartott sajtótájékoztatóján, amelyet azért tartott, hogy tisztázza Angeli Gabriellának számos posztjáról való leváltása tényleges okait, illetve a városnak megküldött OLAF-jelentés tartalmát.

 Kovács István
 2018-02-24 15:41:54
 5 Ha jól értelmezem az eseményeket,akkor mindenki lapít mint ... a fűben. Tehát minden képviselőnek érdeke a beruházás részleteinek "nagyon...

Ma délután fél egyre szimpátiatüntetést hirdetett a kalocsai városháza elé az MSZP és a Párbeszéd, hogy kiálljanak közös országgyűlési képviselőjelöltjük, Angeli Gabriella mellett, aki már országos sajtóban is beszélt arról, hogy szerinte a közvilágítási projektről szóló OLAF-jelentésről tartott sajtótájékoztatója miatt, munkahelye és bizottsági tagságai megszűntetésével akarják őt ellehetetleníteni.

  JETfly Magazin kiemelt hírei

Az ötödik egymást követő alkalommal nyerte el a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” díját.
A német kormány le kívánja cserélni a kiöregedő Panavia Tornado vadászbombázóit, ez már köztudott. Március 8-án a defensenews.com internetes portálon megjelent egy cikk, amelyben Daniel Gouré, a Lexington Intézet alelnöke nyilatkozott arról, hogy a Luftwaffe-ban miért nincs alternatívája az F-35 Lightning II-nek.
2018. március 20-án, kedden lezuhant a Brit Királyi Légierő világhírű Red Arrows bemutató csapat, illetve az Indiai Légierő egy-egy Hawk típusú kiképző repülőgépe.
Harmadik nekifutásra talán már valóban új hajtóműveket kaphatnak az amerikai légierő nagypapakorú B–52H stratégiai bombázó repülőgépei.