2023. 03. 29. szerda
Auguszta
: 381 Ft   : 351 Ft Benzin: 607.3 Ft/l   Dízel: 613.2 Ft/l   Írjon nekünk

Mindent a Menzáról – Mi lesz ez után?

Illés György Cinó  |  2017. 11. 09., 16:41

Kalocsának éveken át meghatározó cége volt a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Menza Kft., hiszen mintegy négy éven keresztül ez a gazdasági társaság látta el a város közétkeztetési feladatait. A cég folyamatosan veszteséget termelt, részben egyes közfeladatok alulfinanszírozottsága, részben a sikertelen piaci szerepvállalás, veszteséges önként vállalt feladatok miatt. A többszöri feltőkésítés dacára a cég adósságai folyamatosan újratermelődtek, és a legutóbbi testületi ülésen a képviselők elegendő többsége kimondta az áment a társaság jogutód nélküli megszüntetésére, azzal, hogy a végelszámolás megindításáról határozott. A cég vagyona nem lesz elegendő a követelések ellentételezésére, ezért felszámolásba fog átváltani. Amíg ez meg nem történik, a Kft. működhet, a feladatait januártól adja át. De ki főz majd a Menza eddigi ellátottjaira? Mi lesz a dolgozókkal? Hogyan alakul a konyhák sorsa? Mi lesz a Kft. tartozásaival? – e súlyos kérdésekre az utóbbi két testületi ülés anyagából és korábbi információinkból merítve kerestük a válaszokat.

Azt, hogy a cég sorsa meg van pecsételve már jó ideje tudni lehetett. Az előjelek közt a többszöri, több tízmilliós tőkepótlások és az ennek ellenére újraképződő veszteségek, illetve újratermelődő adósságok mellett említhetjük a kórházi étkeztetés átszervezését a bajai kórház konyhája számára, valamint a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény létrehozását a város gyermek-közétkeztetésének ellátására.

Augusztus végén egyhangú szavazattal úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem finanszírozza tovább a Kft. veszteségeit, az újrakeletkezett feltőkésítési igénynek az önkormányzat nem tesz eleget, amivel az így, vagy úgy történő megszüntetéshez vezető kényszerpályára állították a társaság ügyét.

A képviselők mindezek ellenére első nekifutásra mégsem szavazták meg kellő többséggel a társaság végelszámolásának megindítására vonatkozó javaslatot.

Ezt akkor dr. Bálint József polgármester kissé indulatosan azzal kommentálta, hogy „az önkormányzat ezzel a törtvénytelenség útjára lépett”

A POLGÁRMESTER KIJELENTETTE, HOGY NEM HOZZA VISSZA A TESTÜLET ELÉ A KÉRDÉST A TÖRVÉNYES HATÁRIDŐIG, AZAZ A MÚLT HÓNAP VÉGÉIG.

Később azonban meggondolhatta magát, mert az utolsó pillanatban mégis újból beterjesztette javaslatát, lényegében változatlan formában.

Ekkor – hosszas vita után – megszavazta a testület a végelszámolás megindítására, a végelszámoló megbízására vonatkozó határozatot. E szerint

A VÉGESZÁMOLÁST NOVEMBER HÓ 1. NAPJÁVAL KEZDHETI MEG AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁVAL MEGBÍZOTT HARTKONTÍR KFT., AMELY EZT A FELADATOT 300.000 FORINT EGYSZERI DÍJAZÁSÉRT VÁLLALTA EL.

A végelszámolás idején a társaság még működhet, addig viszont meg kell szervezni a még nála maradt feladatok más formában történő ellátását, és a Kft. által használt infrastruktúra hasznosításáról is gondoskodni kell.

Mi lesz a konyhákkal?

Simon Zoltán képviselőnek a Klub és a Dózsa konyháinak hasznosítására a vonatkozó, a korábbi testületi ülésen föltett kérdésére adott válaszból kiderült: a Tiszti Klub konyhájára szükség van, mivel onnan és a Jókai utcai konyhából kerül majd ellátásra a gyermek, illetve a szociális és felnőtt étkeztetés.

ÍGY A KLUB ÉTTEREM KONYHÁJÁT A MEGLÉVŐ KAPACITÁSIGÉNY MIATT NEM HIRDETHETIK MEG KÜLSŐ VÁLLALKOZÓ FELÉ HASZNOSÍTÁSRA. A KONYHA MEGFELELŐSÉGÉRŐL AZ ILLETÉKES HATÓSÁGTÓL MÁR KÉRTEK ELŐZETES VÉLEMÉNYT IS, AMELY SZERINT A KONYHA JELENLEGI FORMÁJÁBAN ALKALMAS A NEKI SZÁNT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.

A Dózsa konyhája azonban főzőkonyhaként nem tudná teljesíteni a hatósági előírásokat, így költséges fejlesztések válnának szükségszerűvé, a Jókai utcai konyha esetében korábban történtekhez hasonlóan. Ennek elkerülésére ez az egység tálalókonyhaként üzemelhet tovább, amire jelenlegi formájában is megfelel, s szükség is van rá a kollégium ellátása végett.

A Szociális Otthont is a közétkeztetési intézmény látja el a jövőben, az említett két konyha kapacitásába ez belefér, amit már ellenőriztek is a polgármester által Simon Zoltánnak adott válasz szerint.

Mi lesz a dolgozókkal?

Bálint József azt is hangsúlyozta, hogy

A MENZÁNÁL DOLGOZÓ KONYHAI SZEMÉLYZET ÁTVÉTELRE KERÜL AZ INTÉZMÉNYBE.

A polgármester hozzátette, hogy erről már megkérdezték a dolgozókat is, akik kivétel nélkül folytatni szeretnék a munkát az új körülmények közt, amelyekkel kapcsolatban Bálint József rámutatott, hogy közalkalmazotti státuszba, ezáltal a jelenleginél jobb, védettebb munkavállalói helyzetbe kerülnek.

Mindezt azzal árnyalta, hogy a szabadságolások megoldhatósága érdekében a Kft. háromfős személyzeti többlettel dolgozik. Ez a három fő határozott időre szóló szerződéssel dolgozik, így

AMENNYIBEN AZ ÚJ KERETEK KÖZT NEM LESZ SZÜKSÉG A SZERZŐDÉSES DOLGOZÓK MUNKÁJÁRA, AKKOR NEKIK MEGSZŰNIK MAJD A SZERZŐDÉSÜK, DE A KILENC KINEVEZETT DOLGOZÓ MARAD.

Ők főznek majd a Szociális Otthonra, amit már 365 napon keresztül végeztek megfelelően – hiszen eme intézmény jellegéből fakadóan mindennapos ellátást igényel, ami minden naptári napon ötszöri étkeztetést jelent.

A SZOCIÁLIS OTTHON ELLÁTÁSÁNAK SPECIÁLIS FELADATA TEHÁT AZ AZT EDDIG IS ELLÁTÓ KOLLEKTÍVÁNÁL ÉS HELYSZÍNEN MARAD, ÍGY A FOLYAMATOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS MIATTI TÖBBLETTEHER A KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY TÖBBI DOLGOZÓJÁT NEM ÉRINTI.

A dolgozók közalkalmazotti állományba vételét Török Ferenc képviselő azzal véleményezte, hogyAMELLETT, HOGY A KÖZALKALMAZOTT STÁTUSZ VÉDETTSÉGET JELENT A DOLGOZÓKNAK, EGYBEN AZT IS JELENTI HOGY ESETLEG TÖBBE IS KERÜLNEK MAJD, ADOTT ESETBEN KEVÉSBÉ LEHET KÖVETELMÉNYEKET TÁMASZTANI VELÜK SZEMBEN.

Ezért Török Ferenc úgy vélte, hogy ez a megoldás drágább lesz A Kft keretei közt történt feladatellátásnál, és kíváncsiságának – burkoltan kételyének – adott hangot azzal kapcsolatban, hogy

MIKÉNT LESZ EGY JÓL MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYÜNK AZ ADOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZT?

Filvig Géza is a további működéssel kapcsolatos aggályait hangoztatva szólt hozzá a témához. Filvig értelmezése szerint a Kft. megszűnése utáni helyzetben semmilyen telephelyet nem ad le a Menza Kft., létrehoztak egy intézményt, minden dolgozót átvettek, és ugyanazokat a feladatokat látják el.

Ezért azt kérdezte a képviselő:

A cégnév-módosításon kívül milyen változásra számít polgármester úr? Mennyivel lesz jobb?
Meglátjuk...

Végelszámolási menetrend

A Kft. megszüntetését célzó jogi eljárás várható menetét a polgármester az alábbiak szerint ismertette:

A VÉGELSZÁMOLÓ A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN FÖLMÉRI A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉT, ÉS AMENNYIBEN A MEGLÉVŐ VAGYON NEM FEDEZI A VELE SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELÉSEKET, AKKOR AZ ELJÁRÁST FELSZÁMOLÁSBA FORDÍTJA MAJD ÁT – NEM TITOK, HOGY EZ A REÁLISAN VÁRHATÓ FORGATÓKÖNYV.

A végelszámolás idején a cég teljes joggal működhet, számlát bocsáthat ki, ezzel „csökkentheti veszteségeit” így az idei évben még a Kft. látja el a jelenlegi feladatait.

A VÁLTÁS JÖVŐ ÉV JANUÁR ELSEJÉTŐL LESZ ESEDÉKES.

Ez a mindennapi gyakorlatban történő, esetleg nem is szembeötlő változások mellett a közétkeztetés finanszírozásában is jelentős újdonságot hoz, hiszen innentől kezdve az önkormányzati költségvetésben kell biztosítani a működés forrásait.

Mostantól Kft. helyett intézmény termelheti a veszteséget?

Az borítékolható, hogy ez folyamatos dotálást jelent az önkormányzat részéről, hiszen – a polgármester által kiragadott példaként ismertetett adat szerint –

EGY ADAG ÉTEL ELKÉSZÍTÉSE 650 FORINTBA KERÜL, MÍG A SZOCIÁLIS OTTHON A TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA CSAK 300 FORINTOT FIZET ÉRTE.

Indoklása szerint azért nem a piaci kiszervezést javasolta a polgármester, mert úgy megszűnne az önkormányzat ellenőrzési jogköre, ugyanakkor a kalocsai étkeztetési vendéglátás kapacitáshiánya miatt – amelyre mint a lehetséges piaci rések egyikére dr. Filvig Géza képviselő is figyelmeztetett – a jelenlegi vállalkozások nem is tudnák átvállalni az ellátást, különösen a reggeli, esti, illetve a két nap közbeni étkezést illetően.

Időhúzásért nincs taps

A jogi bizottság dr. Angeli Gabriella által ismertetett álláspontja szerint

IDŐT LEHETETT VOLNA AZZAL NYERNI, HOGY HA A JAVASLATBAN FOGLALT DÖNTÉST NEM HOZTÁK VOLNA MEG, HANEM MEGVÁRTÁK VOLNA, HOGY A CÉGBÍRÓSÁG INDÍTVÁNYOZZA A HELYZET RENDEZÉSÉT, VAGY VALAMELY HITELEZŐ INDÍTSA MEG A FELSZÁMOLÁST.

Az így nyert időben a cég – immár több ólomnehezékétől megtisztítva – tovább tudná mérsékelni a fedezetlen követeléseket. Angeli később hozzáfűzte, a törvényes határidőig is maradt tíz nap, hogy addig megvitassák az esetleges alternatív javaslatokat.

A képviselőnek a törvényesség határán – fél lábbal átlógva – egyensúlyozó megoldás melletti érvelését a polgármester egy magáncég esetében talán elfogadhatónak tartaná, bár az százezertől tízmillióig terjedhető bírság elszenvedésének lehetőségét is jelentené, de egy önkormányzati cégnél ez a mulasztásos törvénysértés nem megengedhető. Ezért óvva intette a képviselőket, hogy letérjenek a törvényes útról – ennek ellenére majdnem ez lett a végkifejlet, hiszen, mint emlékezetes, ekkor még nem kapott kellő támogatást a javaslat. Így

ANGELI, A JOGI BIZOTTSÁG ÉS A TESTÜLET IS KAPOTT MÉG EGY BŐ HETET, AMI ALATT AZONBAN NEM TÖRTÉNT CSODA.

Arról, hogy milyen okok vezettek a Menza Kft. történetének e szomorú végkifejletéig, holnapi cikkünkben olvashatnak bővebben. És végül, de nem utolsósorban:

MI LESZ A BESZÁLLÍTÓI TATOZÁSOKKAL?

– cikksorozatunk harmadik részében ezt a gazdaságjogi értelemben egyszerű, mégis különböző képviselők és a polgármester által különféleképp megítélt kérdést járjuk körbe a hétvégén.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 03. 29., 16:00
Zöld erdőben jártunk már sokszor, most íme néhány tradicionális húsvéti vers gyerekeknek, felnőtteknek. Még >>>
2023. 03. 28., 16:57
Már nagyban zajlanak a Paprikfaesztivál előkészítő munkálatai! Még >>>
2023. 03. 28., 16:19
A legalább 20 főt foglalkoztató cégek közel háromnegyede véli úgy, hogy árat fog emelni a közeljövőben egy kutatás szerint. Még >>>
2023. 03. 28., 13:33
Nem kell hozzá PhD kelt tésztából, sőt komolyabb felszerelés sem, csak egy kis idő. Kicsit több, mint amennyi idő alatt a boltban levennénk a polcról, de az eredmény kárpótol. Még >>>
2023. 03. 28., 09:52
Hét gyanúsítottból álló bűnbanda ügyében fejezték be a nyomozást a kalocsai rendőrök. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK