2024. 06. 13. csütörtök
Anett, Antal
: 395 Ft   : 366 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Angeli Gabriella levelét megírta – Bálint József testületi ülésen válaszolt

Illés György Cinó  |  2018. 03. 24., 17:16
Kapcsolódó
téma cikkei (36)

A választói kerületben élők a postaládáikban is találkozhattak azzal a nyílt levéllel, amelyen formálisan az MSZP-nek – az utóbbi hetekben némileg módosult tagságú – helyi szervezete szerepel aláíróként, amelyet azonban nehezen tudnánk elkülöníteni az MSZP–Párbeszéd közös, a DK által is támogatott képviselőjelöltje, Angeli Gabriella kampányától. Annak ugyanis egyik vezető témája a több más település mellett városunkban is megvalósult LED-lámpás közvilágítás-fejlesztési beruházással kapcsolatos „állítólagos szabálytalanságok” miatt folytatott OLAF-vizsgálat, illetve az arról készült, a kalocsai polgármesternek is megküldött, majd Angeli által országos médianyilvánosság előtt megszellőztetett jelentés. Az Angeli által közreadottakkal kapcsolatban a levél címzettje, Bálint József polgármester sajtótájékoztatót tartott, számos ponton árnyalva a képviselőjelölt által, egyoldalúan közreadott információkat – a nyílt levéllel az ott elhangzottakra reagált a párt, súlyos állításokat fogalmazva meg Bálint Józseffel szemben, aki a legutóbbi testületi ülésen válaszolt a levélben írott vádakra. Ezeket az üléstől távol maradó Angeli Gabriella csak a sajtóból ismerhette meg, és érdemben nem nyílt módja reagálni a polgármester által elmondottakra.

Portálunk annak idején megírta a kampánya nyitányaként dr. Angeli Gabriella által megtartott sajtótájékoztatón elhangzottakat is, majd önálló cikkben ismertettük dr. Bálint József polgármester sajtótájékoztatójának mondanivalóját is.
Akkor Bálint József cáfolta azokat a vádakat is, amelyeket a sajtótájékoztatóját követően, a testület többi 11 tagja által megszavazott, Angeli Gabriella számos pozíciójából való visszahívását hozó, a KALOhíreken szintén külön cikkben ismertetett döntéssorozat nyomán egy országos TV-csatorna népszerű műsorában mondott el Angeli, egyfajta mártírként mutatva be önmagát.

Angeli Gabriella hűlt helye
Forrás: Illés György / KALOhírek

<< FRISSÍTVE! – Ezen a helyen korábban egy keretes szövegrész volt olvasható, amely több téves információt, illetve következtetést is tartalmazott. Ezeket a cikk alatt – külön keretes részben – igazítjuk helyre.>>A testületi ülés adta nyilvánosságot a polgármester arra is fölhasználta, hogy válaszoljon az MSZP nyílt levelében személyével kapcsolatban megfogalmazott állításokra. Elmondta: a városban megjelent egy olyan hangvételű levél, amely a korábban kiadott sajtótájékoztatóján elmondottakat, illetve e képviselő-testület döntéseit megkérdőjelezi. Mielőtt a levélben foglaltakra válaszolt volna, fölolvasta azt, mondván:

a kalocsaiak is tájékozódjanak arról, hogy miket kapok én itt a kampányidőszak alatt.

A levelet – bár jellemzően a március idusa előtti héten sok választópolgár postaládájába is bedobták, így olvasóink előtt tartalma ismert lehet – az alábbiakban azt teljes terjedelmében, változatlan formában közöljük, majd alább a polgármester reflexióit is ismertetjük:

NYÍLTLEVÉL

Tisztelt Bálint József polgármester úr!

Az Ön által megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak félrevezetőek, az Ön által elmondottak az igazság szándékos elferdítésének céljával kerültek nyilvánosságra.
Nem igaz az az állítása, hogy a baloldali érzelmű emberek és az MSZP tagságának bizalma megrendült volna Angeli Gabriella képviselő asszony tevékenységével kapcsolatban. Az OLAF-levelek megjelentetése növelte ismertségét nemcsak a választókerületben, hanem országosan is. Tagságunk egyhangúan támogatja jelöltünket.
Lakatos János, az MSZP Kalocsa Helyi Szervezetének akkori elnöke külön felhívta figyelmünket az eredményes kampány szükségességére, és teljes támogatásáról biztosította a jelöltünket! Nagyon sajnáljuk, hogy Ön személyesen befolyásolta az MSZP helyi elnökét és képviselőtársát véleményük megváltoztatására, ami párttagságuk önkéntes megszüntetéséhez és Lakatos János elnöki mandátumának elvesztéséhez vezetett.
A képviselő-testület 5 tagja 2014. októberében az MSZP-DK-EGYÜTT támogatásával nyert mandátumot. Önt, mint független jelöltet az egységes baloldal támogatta, és ezzel Önt a polgármesteri székbe segítette. A mi bizalmunk rendült meg Önben és az Ön által vezetett testületben. Sajnáljuk, hogy Ön rövid távú sikerek érdekében a Jobbik és a FIDESZ-KDNP képviselőivel kötött kompromisszumokat és háttéralkukat, így biztosítva a képviselő-testületi ülésen a 11 igen szavazatot országgyűlési képviselő-jelöltünkkel szemben. Annak ellenére, hogy a jobboldali önkormányzati képviselők az esetek nagy részében nem támogatták az Ön előterjesztéseit.
Tájékoztatjuk Önt, hogy Lakatos János képviselő urat felszólítja az MSZP helyi vezetősége, képviselői mandátumának visszaadására, mivel a testületben listán szerzett mandátumot. A fennálló jogszabályok szerint a jelölő szervezet kötelessége a betöltetlen képviselői hely feltöltése.
Az OLAF-levelek nyilvánosságra hozatala szükséges volt, így a választópolgárok megismerhették a jelenleg regnáló hatalom egyik korrupciós ügyét. Ön nyilvánvalóan érintett az ügyben. Ön írta alá az ELIOS Zrt-vel a kivitelezési szerződést, és igazolta az elvégzett munkákat, lehetővé téve a számlák kifizetését. Sem a képviselő-testületet, sem a Közbeszerzési bizottságot nem tájékoztatta a szerződés tervezett aláírásáról, így a felelősség egyedül Önt terheli. Mint városunk vezetője, nem kívánjuk vitatni, hogy joga volt aláírni a szerződést, de a kialakult helyzetet illetően az Ön szerepe nyilvánvaló.
Országgyűlési képviselő-jelöltünk választási kampány ideje alatti megtámadása bizonyítja, hogy Ön nem a demokratikus ellenzék oldalán áll, és nem független.

Magyar Szocialista Párt
Bács-Kiskun Megyei Területi Szövetség
Kalocsa Helyi Szervezet
Mivel én ígéretet tettem az MSZP-nek, hogy a kampányba nem fogok beavatkozni, sem ellene, sem mellette a képviselő asszonynak, el fogok gondolkodni hogy ezt meglépjem-e – mondta Bálint József, majd emlékezetett, hogy már korábban is idézte az ülésteremben azt a mondást, hogy

Bizonyos szint fölött ne megyünk bizonyos szint alá.

Bálint József polgármester
Forrás: Illés György / KALOhírek

Mivel azonban a levél hamis állításokat is tartalmaz, mégis reagál az abban foglaltakra.
A polgármester elmondta:

  • Egyrészt, akkor Angeli Gabriella hivatalosan még nem volt országgyűlési képviselőjelölt, mivel csak a jelöltek nyilvántartásába való felvétel által vált azzá, amelyre akkor még nem került sor.
    [Angelit hivatalosan február 26-án jegyezték be, az ominózus testületi ülés pedig február 22-én tartották; azonban nem hivatalosan addigra már kétszer is bemutatták mint az MSZP jelöltjét: először Botka László csapatának tagjaként, később mint az MSZP–Párbeszéd közös jelöltjét – A szerk.]
  • Másrészt, amint sajtótájékoztatóján is elmondta, nem az E’lios-ügy miatt lett fölállítva, hanem azért, mert teljes bizalomvesztés volt vele szemben a teljes baloldal és a polgármester részéről.
  • Mivel zárt ülés volt, továbbra sem kívánja elmondani, hogy miért, „de ha nem hagyják abba, akkor kénytelen leszek nyilvánosságra hozni, hogy mi volt az oka ezeknek a dolgoknak.” – mondta Bálint József.
  • Az Elios-szerződést valóban ő (B. J.) írta alá, [2014.] november 5-én, de előtte még az előző önkormányzat közbeszerzési bizottsága döntött róla október 10-én, olyan értelemben, hogy amennyiben a támogató tartalmú iratot megkapják a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságtól, akkor ezt a szerződést alá kell írnia.
  • Ezt követően, október 28-án megérkezett a támogató tartalmú nyilatkozat, még Török Ferenc polgármesternek címezve, aki azonban ekkor már nem volt hivatalban, helyét a ’14. őszi helyhatósági választások eredményeként Bálint József vette át.
  • Abban „részletesen leírták, hogy hogyan és miért”, ami után a polgármester megvizsgálta a törvényes lehetőségeket, és mivel e kérdésben bizottsági döntés született, az önkormányzatok működéséről szóló törvény 61.§. (2) bekezdés értelmében „a polgármester felfüggesztheti a bizottság, vagy részönkormányzat döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz – idézte a törvény szövegét a polgármster.
  • Mivel nem látta teljesülni a döntés felfüggesztésének a törvényi feltételeit, ráadásul az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a folyamatban lévő projektek közt – harmadik helyen – ez is föl volt sorolva, ezért neki egyetlen feladata volt, hogy a döntése alapján aláírja a támogatási nyilatkozatot.

Természetesen ezért bármiféle felelősséget nekem vállalnom kell, semmi olyant nem tettem, ami törvényellenes. Úgyhogy hiába is próbálják bemocskolni a nevemet ebben az irományban, és az Elios-ügybe behúzni, nem fog menni nekik, ezt most kijelenthetem. – szögezte le a polgármester, majd végül a sajtótájékoztatón elmondottakat ismételve újra hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak érdeke, hogy az Elios-ügy tisztázásra kerüljön, ugyanakkor rámutatott, hogy a vizsgálat nem az önkormányzat kezében van, és ha e vizsgálatok lezárulnak, akkor erre a képviselő-testület vissza fog térni.

Azt is elmondtam, hogy nem kampányra dolgozunk, hanem okiratokból, amikor okiratok rendelkezésre állnak, akkor megtesszük a megfelelő intézkedéseket – mondta Bálint József, hozzátéve, hogy nem kíván ezzel az üggyel többet foglalkozni, de fontosnak tartotta, hogy tájékoztassa Kalocsa lakosságát és a képviselő-testületet, hogy

Úgy látszik, hogy vannak, akik a józan eszüket elvesztették itt a városban a kampány hevében”
zárta a nyíltlevéllel kapcsolatos mondandóját a polgármester.

********************************************************
*******************************
***************************************************************************************

HELYREIGAZÍTÁS!

Részben emlékezetből dolgozva, és emiatt nem valós információkra hivatkozva, részben nyilvánosságra még nem került információk ismeretének hiányában helytelen következtetéseket levonva, 
korábban e cikkünknek a "Hol volt Angeli Gabriella?" című keretes szövegrészében több órán keresztül valótlan információk voltak olvashatóak, amelyek alkalmasak lehettek arra, dr. Angeli Gabriellát előnytelen színben tüntessék föl. Az érintett képviselő asszony jelzésére folytatott tájékozódásunkat követően ezeket a téves állításokat és következtetéseket az alábbiakban igazítjuk helyre.
"A március 12-ei testületi ülés elején dr. Bálint József konstatálta, hogy a testület 13 tagja közül csak 9 van jelen, ami azonban a határozatképességhez elegendő. A hiányzó három személy közül Filvig Géza más, halaszthatatlan teendőire hivatkozva előre jelezte távolmaradását, a másik két hiányzó – köztük Angeli – ellenben nem igazolta előre hiányzását" – írtuk tévesen.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Bálint József polgármester dr. Angeli Gabriellát jelölte meg, mint távolmaradását előre igazolt képviselőt, így a képviselő asszony előre bejelentetten és igazoltan maradt távol az üléstől.

A város honlapján megjelent, dr. Bálint Józsefnek az OLAF-jelentés tekintetében nyilvánosságra került információkkal kapcsolatos sajtótájékoztatójáról szóló hír alapján (amely szerint a megszavazott intézményátszervezések április 1-ig fejeződnek majd be. Dr. Angeli Gabriella munkáltatója április 10-ig, a választások lebonyolításáig nem kíván lépni ebben az ügyben. Ennek oka, hogy önkormányzatunk nem szeretne belefolyni a választásokba.) szintén tévesen állítottuk, hogy
"a szóban forgó ülést koradélután tartották, amikor a képviselő asszonynak – amennyiben nem a testületi ülésen látja el feladatát – munkaidő lévén, az ÖKO-Pontnál rendszeresített munkahelyén kellett volna tartózkodnia."

Ezzel szemben a valóság az, hogy dr. Angeli Gabriella munkaviszonya munkáltatójával, a KKKK intézményvezetőjével való közös megegyezés alapján, március 1-jével megszűnt. Így a testületi ülés idején a képviselő asszony már nem volt az ÖKO-Pont alkalmazásában, értelemszerűen munkaköri kötelességei sem lehettek.

Fönti tévedéseink nyomán az alábbi, ugyancsak téves következetést vontuk le:
"Onnan [az ÖKO-Ponttól] azonban a testületi munka miatt igazoltan hiányozhatott volna az ülés délutánján. Tehát valószínűleg vagy egészségügyi okból maradt távol, vagy kellően fontos és sürgős teendőit intézte, amit igazolni is tud – ellenkező esetben vagy munkaadója (a KKKK intézményvezetője), vagy a választók előtt kellene mulasztásért felelnie."

Ezzel szemben a valóság az, hogy dr. Angeli Gabriellának akkor már semmiféle elszámolási kötelezettsége nem állt fönn korábbi munkáltatója felé.

A képviselő asszony kifogásolta továbbá, hogy cikkünk címében az ő személyét jelöltük meg a cikkben teljes terjedelmében közölt, dr. Bálint József polgármestert számos okból bíráló levél szerzőjeként.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a levél szerzője – amint az a portálunkon is csorbítatlanul közölt dokumentum alján is olvasható – a Magyar Szocialista Párt Bács-Kiskun Megyei Területi Szövetség Kalocsa Helyi Szervezete volt.

SZERKESZTŐSÉGÜNK AZ ÉRINTETTEKTŐL EZÚTON KÉR ELNÉZÉST!

Az oldal támogatója a Hufbau-Akker szaküzlet. További akciós termékekért ide kattints!

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 0 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (Legyen Ön az első)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 06. 13., 15:53
Az ösztöndíjat a KIMBA Birkózó Akadémia, a Birkózószövetség és a Testnevelési Egyetem által alapított ösztöndíj évente egy személynek ítélhető oda. Még >>>
2024. 06. 10., 13:24
A nagy érdeklődésre tekintettel két eredetileg nem hirdetett, délutáni turnus is indul Kovács László kalocsai Fazekas Alkotóházban. Még >>>
2024. 06. 08., 08:08
Kalocsán, június 10-én 6 órától 16-án 18 óráig felújítás miatt lezárják a közúti forgalom elől az 51. számú főút és a vasút kereszteződésében lévő Pataji úti átjárót. Még >>>
2024. 06. 08., 07:53
Hosszú ideje nem volt példa ekkora harcsatelepítésre a Dunán, 6 ezer szürkeharcsa kerül a folyamba. Még >>>
2024. 06. 07., 09:32
Egy polgárőr kiszúrta, a rendőrök felderítették: a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt kell felelnie egy 36 éves kalocsai és 28 éves bátyai lakosnak – közli a Police.hu. Még >>>
2024. 06. 05., 16:22
„Hogy nem tudtak volna közéjük dobni egy bombát!!!!” – Hogy kik közé? Ugye, nem ezen fog múlni az ilyen hozzászólás megítélése?! Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK